04-11-2016: Belangrijke mededeling omtrent beheer

De beheerder van de door de coöperatie Park Schiphol-Rijk aangestelde vennootschap, Areal Services BV, is per 30 augustus 2016 gefailleerd. Dat impliceert dat het beheer niet meer door Areal Services wordt verzorgd. Het bestuur van de coöperatie heeft derhalve het beheer overgenomen omdat na enige weken bleek dat een toegezegde doorstart niet mogelijk was. Het kantoor van de coöperatie was ondergebracht in de door Areal Services BV gehuurde ruimte op de Boeingavenue 8. Echter vanwege de beëindiging van deze huurovereenkomst is de coöperatie thans ondergebracht in het gebouw Vision Plaza op het adres Boeingavenue 244. 

Areal Services BV beheerde meerdere bedrijfsparken, echter de coöperatie Park Schiphol-Rijk behartigt uitsluitend de belangen van haar eigen leden en dus niet van de overige bedrijfsparken.

In de tussentijd is het bestuur van de coöperatie als gevolg hiervan gewijzigd. De heer Willem Masseur is teruggetreden als voorzitter, zijn functie was tijdelijk waargenomen door drs Rolf van Betten. Inmiddels is er een interim-bestuurder benoemd, de heer drs Klein Entink (RA). Alle door de coöperatie gesloten contracten  met betrekking tot beheer van het park en infrastructuur en dergelijke worden voortgezet.

Op termijn zullen wij u nader informeren over de gang van zaken. De door Areal Services BV voorheen uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. individuele plots zoals plot 3000 en 6000 worden niet door de coöperatie voortgezet. Gelieve derhalve contact te zoeken met de eigenaren van deze percelen.

Voor graafwerkzaamheden is Advin aangesteld om e.e.a. te coördineren. Infratech BV is ingeschakeld voor de beveiliging en bewaking van het park. Propertycare Nederland BV is aangesteld voor overige technische aangelegenheden in het park. Buitenhuis Boskoop B.V. blijft de groenvoorziening handhaven.

CONTACT

De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!