12-12-2016: Uitstelling algemene ledenvergadering

Aan alle leden van
Coöperatie Park Schiphol-Rijk (“CPSR’)

Geachte leden,

Het bestuur van CPSR is begin september jl. geconfronteerd met het faillissement van de beheerder van Park Rijk, te weten Areal Services B.V. Enige weken na het faillissement is gebleken dat een doorstart niet kon worden gerealiseerd. Het bestuur heeft daarop besloten alle beheerstaken per omgaande naar zich toe te trekken en heeft ondergetekende gevraagd om als waarnemend voorzitter op te treden.

Conform de statuten van CPSR dient er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (‘ALV’) te worden georganiseerd. De eerste ALV van 2016 is afgelopen juni gehouden, waarin o.a. de vaststelling van de jaarrekening over 2015 is behandeld. De tweede ALV is met name bedoeld voor het vaststellen van de begroting voor 2017 en daaraan gekoppelde te factureren bijdragen aan de leden.

De maanden september – november hebben voornamelijk in het teken gestaan van het onderbrengen van een aantal kritische beheerstaken bij externe partijen en het veiligstellen van de administratie. Als gevolg hiervan is op dit moment nog geen begroting voor 2017 beschikbaar.

Wij willen de leden hierbij voorstellen om de tweede ALV van 2016 op te schorten tot medio april 2017. In de tussentijd werkt het bestuur o.a. aan de begroting voor 2017 en het organiseren van de beheerstaken. De te factureren bijdrage over het 1e kwartaal van 2017 zal op voorschotbasis worden berekend op het niveau van de bijdrage over 2016.

Middels een nieuwsbrief zullen wij u eind deze maand nader op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Namens het bestuur,

Drs Bernd Jan Klein Entink RA
(waarnemend voorzitter).

CONTACT

De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!