19-11-2018: Ruimen vliegtuigbommen Green Mountain 21 en 22 november 2018

Op het terrein van Green Mountain Logistics Park Schiphol-Rijk nabij de Airbuslaan zijn twee explosieven gevonden. De bommen bevinden zich buiten het bereik van woningen en bedrijven. Ook in Rijsenhout zijn de afgelopen tijd explosieven gevonden en er zijn daar tot nu toe 43 bommen geruimd.

Graag informeren wij u over de recente vondst van twee vliegtuigbommen.

Ruiming op 21 en 22 november 2018

Op 21 en 22 november 2018 worden de twee vliegtuigbommen geruimd. Het gaat om Britse vliegtuigbommen van elk 250 pond. De planning van de ruimingen ziet er globaal als volgt uit:

  • woensdag 21 november om 12.00 uur de eerste bom, reservetijd is 14.00 uur
  • donderdag 22 november om 12.00 uur de tweede bom, reservetijd is 14.00 uur

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheid gaat boven alles zo ook bij het ruimen van vliegtuigbommen. We houden hiervoor een zogeheten ‘gevarenzone’ aan. Dit is een zone waarin geen verkeer, mensen of dieren aanwezig mogen zijn. Voor de ruiming van de bommen op 21 en 22 november 2018 hoeven geen bedrijven of woningen te worden geëvacueerd. Ook het verkeer kan op de wegen blijven rijden. Verder zullen fysieke veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de ruimingslocatie. Zo zal een aanzienlijke hoeveelheid zand op de bommen worden aangebracht. Er komt een grondwal om de ruimingslocatie om de effecten van de ruiming (trillingen) te minimaliseren.

Evaluatie

Na iedere ruiming vindt een zorgvuldige evaluatie plaats door de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), het Hoogheemraadschap Rijnland, de politie en gemeente Haarlemmermeer. Het verloop van de ruiming, het effect op de grond en het grondwater, openbare orde en veiligheidsaspecten worden besproken.

Mogelijke schade

We gaan er van uit dat met de kennis en adviezen van experts, die we hebben geraadpleegd, de getroffen maatregelen voldoende zijn om eventuele schade te voorkomen. Het is niet uitgesloten dat er wel een zekere druk of trilling waarneembaar is. Mocht u ondanks de genomen maatregelen toch van mening zijn dat schade aan uw pand is ontstaan als gevolg van de ruiming van de bommen, dan kunt u uw aansprakelijkheidsstelling richten aan gemeente Haarlemmermeer.

Op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/aansprakelijkheid-schade vindt u meer informatie.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager Haarlemmermeer-Zuid,

J.P.J. Bontekoe

  • Brief bommen Green Mountain 16 oktober 2018 (PDF, 88 KB)
  • CONTACT

    De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!