20-01-2015: Prachtig Park dankzij optimaal parkmanagement. Ook in 2015!

Van de voorzitter, namens het bestuur. “Via deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe lustrum van de 21e eeuw, wil ik u veel geluk en wijsheid wensen. Zeker gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk, spreek ik de hoop uit dat we met zijn allen de rust bewaren en ons gezond verstand laten zegevieren.”

“Park Rijk is goed beveiligd en ook de individuele gebouwen hebben goede preventieve maatregelen om calamiteiten voor te zijn. We zullen trachten om deze installatie zo goed mogelijk te laten functioneren en ook de videosurveillance wordt telkenmale gecontroleerd door onze parkmanager teneinde de videosurveillanten alert te houden.”

Ook de instandhouding van ons fraaie Park vergt veel aandacht in 2015. Zo zult u in 2015 te maken krijgen met werkzaamheden aan de waterpartijen, de wegen en zal de Coöperatie alert zijn op het onderhoud van de individuele eigendommen, conform het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden bij de ontwikkeling van ons Park.

Extra aandacht wordt gegeven aan het openbaar vervoer. De stadsregio is bezig met een voor ons onacceptabele wijziging van het functionerend openbaar vervoerstelsel op ons Park. We zijn in gesprek met gemeente en stadsregio om een en ander in voor u goede banen te leiden. Een aantal direct betrokken eigenaren zijn reeds door ons in detail op de hoogte gebracht en natuurlijk houden wij ook u op de hoogte. Wij hebben nu een knooppunt van het openbaar vervoer op ons Park en dat moet zo blijven.

Het nieuwe jaar noopt ons natuurlijk ook aan de gezondheid te denken en de goede voornemens om te zetten in realiteit. Vandaar de borden op ons Park van The Company Sports waar u zich deze maand gratis kunt inschrijven voor fitness, massages, etc. Zie voor meer informatie de website www.thecompanysports.nl

Overigens kunt u deze reclameborden ook huren om uw bedrijf dan wel de bedrijfsactiviteiten te promoten. Meer informatie kunt u opvragen via info@parkrijk.nl / www.parkrijk.nl Ook kunt u gebruikmaken van ruimte op onze website onder uw reeds op de website aanwezige bedrijfsnaam (www.parkrijk.nl/bedrijven). De website wordt continue actueel gehouden.

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2015 met een nieuw reclamebureau in zee te gaan. Dit is The KEY Agency, die ook al in 2014 werkzaamheden voor de Coöperatie verrichtte. The KEY Agency is gevestigd op ons Park (www.keyagency.nl). The KEY Agency heeft o.a. ons Park een gezicht gegeven. Twee van onze eigen medewerkers hebben model gestaan voor dit gezicht en u zult hen regelmatig alleen of met zijn tweeën tegenkomen waar de Coöperatie zich presenteert.

De natuur op ons Park is uitgebreid met een Flora Park (zie onze nieuwe bewegwijzering op de wandelpaden) waar in 2015 (vanaf het voorjaar) versnaperingen kunnen worden verkregen. In 2015 zal het gehele veld met grasklaver op de Sikorskylaan in bloei komen te staan. We hebben een imker bereid gevonden een bijenvolk uit te zetten. De imker zal ook periodiek uitleg geven over het bijenvolk.

Detailhandel zullen we in 2015 gaan ontwikkelen, zover binnen de bestemming van het gebied mogelijk. Daarnaast wordt uw wens voor een separaat restaurant, naast de restaurants in onze twee hotels Park Inn en het hoogwaardig restaurant “Otium” in Radisson Blu, opnieuw in overweging genomen.

Ook in 2015 zullen er diverse evenementen worden georganiseerd en staat ons parkmanagement team van Areal Services tot uw beschikking. Onze parkmanager, Bertram Kroon, is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Wij houden u op de hoogte via onze website, e-nieuwsbrieven en persoonlijke contacten. Onze vergaderingen tweemaal per jaar zijn vrij te bezoeken. U kunt ons bereiken door middel van onderstaande gegevens.”

T +31 (0)20 – 750 33 99
E info@parkrijk.nl

CONTACT

With their spacious design, most of the office buildings at Park Rijk are suitable for both single-tenant and multi-tenant occupation. Contact us for a viewing, with no obligation. You will be glad you did!