22-03-2019: Werkzaamheden Liander

Werkzaamheden Liander

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in de Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. In opdracht van Liander voert Heijmans bv de aanleg van een kabeltracé uit in de Haarlemmermeer. Op dit moment wordt gewerkt rondom de Fokkerweg, de Douglassingel en binnenkort wordt er ook gewerkt op de Sikorskylaan. Via dit bericht informeren wij u over de planning en wat dat voor u betekent.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari jl. en duren tot medio mei 2019. Dit gebeurt in verschillende fases. Vanaf februari t/m mei worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Fokkerweg en Douglassingel (Fase 1). Vanaf maandag 15 april t/m maandag 13 mei wordt gewerkt aan de Sikorskylaan (Fase 2).

Welke werkzaamheden vinden plaats?
De nieuwe verbinding (kabels) wordt grotendeels met open ontgraving aangelegd. Voor het leggen van kabels in open ontgraving worden sleuven gegraven waar de kabels ingelegd worden. Hierna wordt de sleuf gedicht. Daar waar de weg wordt gekruist, worden boringen uitgevoerd. Voor het boren van de kabels is een booropstelling nodig. Rond de booropstelling vinden ook graafwerkzaamheden plaats. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bodem hersteld en is de verbinding niet meer zichtbaar.

Verkeershinder
Uw pand blijft te allen tijde bereikbaar. Wel zijn verkeersmaatregelen nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren;

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om één rijstrook af te sluiten ter hoogte van de Fokkerweg. Autoverkeer wordt van 1 februari t/m 13 mei 2019 langs de werkzaamheden geleid (er blijft altijd één rijbaan beschikbaar). Vanaf 6 februari t/m 13 mei is ter hoogte van de Douglassingel het voetpad afgesloten. Voetgangers worden via de overzijde van de weg omgeleid. Om de werkzaamheden op de Sirkorskylaan veilig te kunnen uitvoeren, is deze volledig afgesloten in de periode van 15 april t/m 13 mei.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar https://www.liander.nl/werkzaamheden-haarlemmermeer. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de uitvoerende werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Mw. A. (Annemiek) Verheijden (omgevingsmanager) van Heijmans via VDH@heijmans.nl of bellen naar 073 – 543 51 11.

CONTACT

De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!