26-03-2019: Informatiebijeenkomst Warmtenet Park Rijk, 16 april 18:30 uur

Graag nodigen wij u uit om op dinsdagavond 16 april van 19.30 tot 21.00 uur de volgende informatiebijeenkomst bij te wonen over de vorderingen in de ontwikkeling van het duurzame warmtenet voor Park Rijk.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid voor een rondleiding over het terrein van Meerlanden, zodat u het vergistings- en composteringsproces en de warmte die daarbij vrijkomt, met eigen ogen kunt zien en ervaren. We merken dat er bijvoorbeeld onder de beheerders en installateurs veel interesse is voor het warmte-opwekproces bij Meerlanden, nu we bezig zijn met het opstellen van het technische factsheet per pand om tot de definitieve warmteovereenkomst te kunnen komen.

Programma

18.30 – 19.30 uur: Rondleiding bij Meerlanden m.b.t. warmte-opwek

19.30 – 21.00 uur: Informatie, vraag en antwoord over vordering ontwikkeling warmtenet Park Rijk

Locatie

Aarbergerweg 41, Rijsenhout

Op 16 april zullen we uitgebreid stilstaan bij uw vragen en opmerkingen en meer in detail de voortgang van het proces met u delen. Ik hoop u allen daar te treffen.

Bijgesloten treft u een update aan en de sheets, die Meerlanden tijdens de vorige informatiebijeenkomst met potentiële afnemers (op 22 januari jl.) heeft gepresenteerd.

  • Update warmtenet Park Rijk maart 2019 (PDF, 125 KB)
  • Handout presentatie informatiebijeenkomst warmtenet bedrijven 20190122 (PDF, 1 MB)
  • CONTACT

    De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!