27-12-2018: Feestelijke aftrap eerste warmtelevering Park Rijk, 22 januari 2019 19:00 uur

Iets meer dan een jaar geleden mochten wij in uw ledenvergadering vertellen over ons plan om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen voor Park Rijk. Iets minder dan een jaar vanaf nu, hopen wij samen met u de feestelijke aftrap te doen van de eerste warmtelevering.

Het duurzame warmtenet maakt straks gebruik van verschillende warmtebronnen en kent verschillende watertemperaturen. Op deze manier vergroten wij de leveringszekerheid en kunnen wij een passende watertemperatuur aanbieden aan de klant. Wat het warmtenet uniek maakt is dat snoeiafval uit de gemeente wordt opgewaardeerd tot brandstof voor de biomassa-installatie en dat er gebruik gemaakt gaat worden van restwarmte uit de datacenters. Door het gebruik van verschillende watertemperaturen kunnen wij de warmte meerdere keren gebruiken. Ook dat is duurzaam.

Informatiebijeenkomst

Op 22 januari 2019, 19.00 uur willen wij u graag informeren over het proces dat wij volgen voor de realisatie van het warmtenet. En van u graag horen wat uw vragen zijn, waar eventueel uw twijfels zitten en welke suggesties u wellicht voor ons heeft. Reserveer alstublieft vast deze datum, programma en locatie volgen begin januari.

Wat hebben we gedaan?

Er is het afgelopen jaar veel werk verzet dat voor u waarschijnlijk niet zichtbaar is geweest. Hieronder zet ik hiervan enkele punten op een rijtje:

  • We hebben met bijna alle eigenaren (en beheerders) van de kantoorpanden op Park Rijk gesproken en voor meer dan drie kwart is een technische inventarisatie uitgevoerd en een kostenvergelijking opgesteld. Nu zijn we bezig om voor de geïnteresseerden, warmteovereenkomsten op te stellen, zodat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet concreet wordt. Het merendeel heeft deze voor de kerst ontvangen.
  • Mogelijk heeft u gezien dat onderzoek naar de bodem is uitgevoerd.  Ook het ontwerp van het leidingtracé van het warmtenet wordt nu in detail uitgewerkt en er is een marktverkenning uitgevoerd voor de biomassa-installatie op terrein van Meerlanden.
  • De voorbereidingen voor de aanvraag van de benodigde vergunningen zijn getroffen en een werkgroep met bewoners uit de omgeving van Meerlanden, is na de zomer gestart. Zij bieden ons een klankbord op het proces en inhoud en op de visie op de toekomstige terreinindeling. De biomassa-installatie maakt hier deel van uit.
  • Met de datacenters is contact geweest over leverantie van restwarmte aan het warmtenet. Tevens is er uitgebreid contact met de gemeente, provincie en andere stakeholders in de regio.

Wat gaan we doen in 2019

De benodigde vergunningen worden aangevraagd. Het ontwerp van warmtenet en biomassa-installatie wordt afgerond en de realisatie wordt voorbereid. Medio 2019 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over het warmtenet.

U bent van harte welkom dinsdag 22 januari 2019, programma en locatie volgen begin januari.

CONTACT

De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!