31-10-2018: Is aansluiten op het warmtenet goedkoper dan het vervangen van mijn gasketels?

Ja, voor meer dan de helft van alle panden op Park Rijk is deze vraag inmiddels positief beantwoord. Het tarievenblad van Meer Groene Warmte is beschikbaar. Het is nu mogelijk om kostenvergelijkingen te maken, zodat u een goed gefundeerde keuze kunt maken tussen het vervangen van uw ketels of overstappen op het nieuwe warmtenet.

Dit voorjaar bleek de uitkomst van de haalbaarheidsstudie van Meer Groene Warmte voor de realisatie van een duurzaam warmtenet voor Park Rijk positief. Er wordt nu hard gewerkt aan het detailontwerp van het netwerk en aan het verkrijgen van de vergunning, de subsidie en draagvlak in de buurt. Wij verwachten in 2019 met de aanleg van het warmtenet te kunnen beginnen en in het stookseizoen van 2019/2020 de eerste panden op Park Rijk te kunnen aansluiten. Voor het stookseizoen van 2018/2019 kunnen wij voorzien in noodoplossingen voor het geval uw ketels toch al eerder aan vervanging toe zijn.

De restwarmte van grondstoffen en energiebedrijf Meerlanden zal voortaan naast het verwarmen van kassen ook gebruikt worden voor het drogen van regionaal ingezamelde biomassa. De biomassa is een onuitputtelijke bron en bestaat hoofdzakelijk uit resthout dat vrijkomt bij het reguliere snoeien van bomen en struiken en wordt op dit moment veelal gecomposteerd. Na het schoonmaken en drogen kan deze biomassa gebruikt worden als brandstof in een biomassa installatie die voor de warmte in het net zorgt. De aangesloten panden kunnen dan van het aardgas af en worden voortaan duurzaam en goedkoper verwarmd. Dat betekent dus een beter energielabel voor uw pand en een lagere energierekening.

Wilt u hulp bij het opstellen van een kostenvergelijking of heeft u andere vragen, wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met Mireille Bedeschi op 06 20 14 36 27 of mailen naar mireille.bedeschi@samenwarm.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website www.meergroenewarmte.nl.

CONTACT

De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!