Archief: Nieuws

03-10: VISION PLAZA

IF YOU HAVE THE VISION – WE HAVE THE PLAZA.
What if we tell you there’s a place only a few minutes from Schiphol where you can easily park your car,
host a meeting, event, dinner or just go for lunch? A place with it’s own garden, terrace,
lounge, barista and chef? A place where you are treated with 5-star hospitality and feels like home.
Well… that’s the revamped Vision Plaza. Come in and meet our Facility Manager.
She will happily show you around and expand on the endless possibilities.

VISION PLAZA – BIRDS EYE VIEW
A total of five stylish meeting rooms in a visionairy theme:
– Vinci 8 people
– Newton 8 people
– Nobel 14 people
– Verne 12 people
– Edison 24 people
– Nobel, Verne and Edison can be linked into one spacious conference area.
– Food court for breakfast, lunch, banqueting (and dinner on demand) with seating for over 100 people.
– Coffee bar with grab&go assortment.
– Outside area with lush green garden and terrace.

WWW.VISIONPLAZA.NL
020 – 899 0139

23-08-2019: HERINNERING 29 augustus 2019 Rondleiding Meerlanden en Update Meer Groene Warmte voor Park Rijk

Graag herinner ik u aan onderstaand bericht.

Volgende week donderdag 29 augustus 2019 wordt van 18.30 – 20.00 uur speciaal voor Park Rijk een rondleiding gegeven door de groene energiefabriek van Meerlanden (Aarbergerweg 41, Rijsenhout), waarvandaan straks ook de duurzame warmte zal komen om uw pand mee te verwarmen en van het aardgas af te kunnen. Van 20.00 – 21.00 uur praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Behalve voor u zelf, is dit ook interessant voor de installateurs die straks voor u de inpassing van de warmteaansluiting op uw eigen verwarmingsinstallatie gaan doen en komende maanden voor de contractfase vaak ook al betrokken zijn bij het opstellen van de technische factsheet voor de toekomstige aansluiting. Voor het aanmelden voor de rondleiding of voor het inplannen van een aparte afspraak kunt u antwoorden op deze mail (op info@meergroenewarmte.nl) of bellen naar Mireille Bedeschi (06 20 14 36 27).

Graag tot dan!

03-06-2019: File sporten

Geen zin om na het werk in de file te staan? Kom lekker sporten in de buitenlucht en rijd daarna filevrij naar huis!

Vanaf 5 juni biedt Groot Schiphol Bereikbaar in samenwerking met Liberty Global ‘File sporten’ aan. Een full-body-workout die geschikt is voor zowel de echte beginner als de gevorderde sporter. Je sport onder deskundige begeleiding van een trainer op je eigen niveau.

Vanaf 5 juni, gratis deelname en aanmelden is niet nodig.
Woensdag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur.
Verzamelen bij grasveld Liberty Global (Boeing Avenue Schiphol Rijk).
Bij genoeg belangstelling wordt er ook getraind van 18.00 – 19.00 uur.

In de bijgevoegde flyer Filesporten vindt u meer informatie.

 • Filesporten (PDF, 1 MB)
 • 26-03-2019: Informatiebijeenkomst Warmtenet Park Rijk, 16 april 18:30 uur

  Graag nodigen wij u uit om op dinsdagavond 16 april van 19.30 tot 21.00 uur de volgende informatiebijeenkomst bij te wonen over de vorderingen in de ontwikkeling van het duurzame warmtenet voor Park Rijk.

  Voorafgaand aan de bijeenkomst is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid voor een rondleiding over het terrein van Meerlanden, zodat u het vergistings- en composteringsproces en de warmte die daarbij vrijkomt, met eigen ogen kunt zien en ervaren. We merken dat er bijvoorbeeld onder de beheerders en installateurs veel interesse is voor het warmte-opwekproces bij Meerlanden, nu we bezig zijn met het opstellen van het technische factsheet per pand om tot de definitieve warmteovereenkomst te kunnen komen.

  Programma

  18.30 – 19.30 uur: Rondleiding bij Meerlanden m.b.t. warmte-opwek

  19.30 – 21.00 uur: Informatie, vraag en antwoord over vordering ontwikkeling warmtenet Park Rijk

  Locatie

  Aarbergerweg 41, Rijsenhout

  Op 16 april zullen we uitgebreid stilstaan bij uw vragen en opmerkingen en meer in detail de voortgang van het proces met u delen. Ik hoop u allen daar te treffen.

  Bijgesloten treft u een update aan en de sheets, die Meerlanden tijdens de vorige informatiebijeenkomst met potentiële afnemers (op 22 januari jl.) heeft gepresenteerd.

 • Update warmtenet Park Rijk maart 2019 (PDF, 125 KB)
 • Handout presentatie informatiebijeenkomst warmtenet bedrijven 20190122 (PDF, 1 MB)
 • 22-03-2019: Werkzaamheden Liander

  Werkzaamheden Liander

  De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in de Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. In opdracht van Liander voert Heijmans bv de aanleg van een kabeltracé uit in de Haarlemmermeer. Op dit moment wordt gewerkt rondom de Fokkerweg, de Douglassingel en binnenkort wordt er ook gewerkt op de Sikorskylaan. Via dit bericht informeren wij u over de planning en wat dat voor u betekent.

  Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
  De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari jl. en duren tot medio mei 2019. Dit gebeurt in verschillende fases. Vanaf februari t/m mei worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Fokkerweg en Douglassingel (Fase 1). Vanaf maandag 15 april t/m maandag 13 mei wordt gewerkt aan de Sikorskylaan (Fase 2).

  Welke werkzaamheden vinden plaats?
  De nieuwe verbinding (kabels) wordt grotendeels met open ontgraving aangelegd. Voor het leggen van kabels in open ontgraving worden sleuven gegraven waar de kabels ingelegd worden. Hierna wordt de sleuf gedicht. Daar waar de weg wordt gekruist, worden boringen uitgevoerd. Voor het boren van de kabels is een booropstelling nodig. Rond de booropstelling vinden ook graafwerkzaamheden plaats. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bodem hersteld en is de verbinding niet meer zichtbaar.

  Verkeershinder
  Uw pand blijft te allen tijde bereikbaar. Wel zijn verkeersmaatregelen nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren;

  Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om één rijstrook af te sluiten ter hoogte van de Fokkerweg. Autoverkeer wordt van 1 februari t/m 13 mei 2019 langs de werkzaamheden geleid (er blijft altijd één rijbaan beschikbaar). Vanaf 6 februari t/m 13 mei is ter hoogte van de Douglassingel het voetpad afgesloten. Voetgangers worden via de overzijde van de weg omgeleid. Om de werkzaamheden op de Sirkorskylaan veilig te kunnen uitvoeren, is deze volledig afgesloten in de periode van 15 april t/m 13 mei.

  Meer informatie en contact
  Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar https://www.liander.nl/werkzaamheden-haarlemmermeer. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de uitvoerende werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Mw. A. (Annemiek) Verheijden (omgevingsmanager) van Heijmans via VDH@heijmans.nl of bellen naar 073 – 543 51 11.

  20-03-2019: Uitnodiging bijeenkomst wetswijziging

  Binnenkort ontvangen bedrijven of instellingen met een middelgroot of een groot energiegebruik in Haarlemmermeer een schrijven van de Omgevingsdienst inzake een wetswijziging in het kader van de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Ook bij uw organisatie aangesloten bedrijven of instellingen kunnen hiermee in aanraking komen. Zij moeten voor 1 juli voldoen aan de informatieplicht.

  U wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Omgevingsdienst, het Haarlemmermeers Ondernemingsplatform en de gemeente Haarlemmermeer.

 • Brief informatieplicht energiebesparende maatregelen 13-3-2019.docx (PDF, 114 KB)
 • 27-12-2018: Feestelijke aftrap eerste warmtelevering Park Rijk, 22 januari 2019 19:00 uur

  Iets meer dan een jaar geleden mochten wij in uw ledenvergadering vertellen over ons plan om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen voor Park Rijk. Iets minder dan een jaar vanaf nu, hopen wij samen met u de feestelijke aftrap te doen van de eerste warmtelevering.

  Het duurzame warmtenet maakt straks gebruik van verschillende warmtebronnen en kent verschillende watertemperaturen. Op deze manier vergroten wij de leveringszekerheid en kunnen wij een passende watertemperatuur aanbieden aan de klant. Wat het warmtenet uniek maakt is dat snoeiafval uit de gemeente wordt opgewaardeerd tot brandstof voor de biomassa-installatie en dat er gebruik gemaakt gaat worden van restwarmte uit de datacenters. Door het gebruik van verschillende watertemperaturen kunnen wij de warmte meerdere keren gebruiken. Ook dat is duurzaam.

  Informatiebijeenkomst

  Op 22 januari 2019, 19.00 uur willen wij u graag informeren over het proces dat wij volgen voor de realisatie van het warmtenet. En van u graag horen wat uw vragen zijn, waar eventueel uw twijfels zitten en welke suggesties u wellicht voor ons heeft. Reserveer alstublieft vast deze datum, programma en locatie volgen begin januari.

  Wat hebben we gedaan?

  Er is het afgelopen jaar veel werk verzet dat voor u waarschijnlijk niet zichtbaar is geweest. Hieronder zet ik hiervan enkele punten op een rijtje:

  • We hebben met bijna alle eigenaren (en beheerders) van de kantoorpanden op Park Rijk gesproken en voor meer dan drie kwart is een technische inventarisatie uitgevoerd en een kostenvergelijking opgesteld. Nu zijn we bezig om voor de geïnteresseerden, warmteovereenkomsten op te stellen, zodat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet concreet wordt. Het merendeel heeft deze voor de kerst ontvangen.
  • Mogelijk heeft u gezien dat onderzoek naar de bodem is uitgevoerd.  Ook het ontwerp van het leidingtracé van het warmtenet wordt nu in detail uitgewerkt en er is een marktverkenning uitgevoerd voor de biomassa-installatie op terrein van Meerlanden.
  • De voorbereidingen voor de aanvraag van de benodigde vergunningen zijn getroffen en een werkgroep met bewoners uit de omgeving van Meerlanden, is na de zomer gestart. Zij bieden ons een klankbord op het proces en inhoud en op de visie op de toekomstige terreinindeling. De biomassa-installatie maakt hier deel van uit.
  • Met de datacenters is contact geweest over leverantie van restwarmte aan het warmtenet. Tevens is er uitgebreid contact met de gemeente, provincie en andere stakeholders in de regio.

  Wat gaan we doen in 2019

  De benodigde vergunningen worden aangevraagd. Het ontwerp van warmtenet en biomassa-installatie wordt afgerond en de realisatie wordt voorbereid. Medio 2019 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over het warmtenet.

  U bent van harte welkom dinsdag 22 januari 2019, programma en locatie volgen begin januari.

  10-12-2018: Wijzigingen dienstregeling Connexxion

  Lijn 287 Schiphol Airport – Douglassingel

  De dienstregeling van de snelbus 287 wordt uitgebreid. Lijn 287 gaat voortaan in de brede spitsrichting 8x per uur rijden, elke 7,5 minuut dus. Dit betreft 28 ritten extra per dag. Daarnaast zal er niet meer gestopt worden op P30 en zal op Schiphol-Rijk voortaan in beide richtingen via de Fokkerweg en Koolhovenlaan worden gereden in plaats van via de Tupolevlaan. Dit komt vooral de doorstroming ten goede. De halte Tupolevlaan komt hierbij te vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Bellsingel en Tupolevlaan/ Boeingavenue.

  Lijn 187 Schiphol Airport – Douglassingel

  Lijn 187 is opgeheven ten gunste van de snelbus 287, welke met een flink aantal extra ritten is uitgebreid. In de brede spitsrichting gaat lijn 287 voortaan 8x per uur rijden.

  26-11-2018: Gladheidbestrijding Park Rijk

  Het zal u niet zijn ontgaan: het wordt kouder. De temperatuur komt ook overdag steeds meer rond het vriespunt te liggen en de kans op winterse neerslag neemt toe. Om onveilige situaties te voorkomen, bestrijdt de gemeente Haarlemmermeer gladheid als gevolg van sneeuw en ijs op wegen en fietspaden.

  Op de plekken waar de gemeente niet strooit, laat de Coöperatie Park Schiphol Rijk de wegen, voet- en fietspaden strooien en indien nodig sneeuwvrij maken. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de Coöperatie uitgevoerd door Loonbedrijf Roodenburg.

  Wilt u ook een veilige situatie creëren op uw eigen perceel? Dan kunt u contact opnemen met de parkmanager om afspraken te maken over het strooien en sneeuwvrij maken van uw eigen terrein.

  Wilt u weten waar de gemeente Haarlemmermeer allemaal strooit? Bekijk dan de strooikaart op https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/winterse-gladheid-en-strooien

  09-11-2018: Weekendafsluiting Fokkerweg 16-18 november

  Weekendafsluiting Fokkerweg 16-18 november

  De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit bij de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost.

  De Fokkerweg is in beide richtingen afgesloten van vrijdag 16 november 20.00 uur tot en met zondagavond 18 november 24.00 uur. Het verkeer tussen de Bosrandbrug en het kruispunt met de Schipholdijk wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

  Omleidingsroute

  De omleidingsroute voor het verkeer wordt aangegeven via gele borden langs de weg. De route loopt over de N231 en N201: de Bosrandweg, de Legmeerdijk en de Burgemeester Brouwerweg en vice versa.

  omleidingskaart

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project HOV Schiphol-Oost dat begin december klaar moet zijn, zodat lijn 180 van Connexxion van de nieuwe bushaltes gebruik kan maken (met ingang van de nieuwe dienstregeling: 9 december 2018). Ter hoogte van Zuideinde/P65 worden nieuwe bushaltes aangelegd. Op de kruising komt een nieuwe voetgangersoversteek en worden de verkeerslichten opnieuw ingesteld. Om een veilige werkomgeving voor de bouwers te creëren wordt het kruispunt ter hoogte van de Schipholdijk een weekend volledig afgesloten.

  Lijnbus

  De lijnbus van Connexxion rijdt via de normale route en wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

  Meer informatie

  Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 – 020 06 00 (gratis) of mailen naar: hovschipholoost@noord-holland.nl.

  Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina HOV Schiphol-Oost.

  CONTACT

  De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!