Archief: Nieuws

19-11-2018: Ruimen vliegtuigbommen Green Mountain 21 en 22 november 2018

Op het terrein van Green Mountain Logistics Park Schiphol-Rijk nabij de Airbuslaan zijn twee explosieven gevonden. De bommen bevinden zich buiten het bereik van woningen en bedrijven. Ook in Rijsenhout zijn de afgelopen tijd explosieven gevonden en er zijn daar tot nu toe 43 bommen geruimd.

Graag informeren wij u over de recente vondst van twee vliegtuigbommen.

Ruiming op 21 en 22 november 2018

Op 21 en 22 november 2018 worden de twee vliegtuigbommen geruimd. Het gaat om Britse vliegtuigbommen van elk 250 pond. De planning van de ruimingen ziet er globaal als volgt uit:

 • woensdag 21 november om 12.00 uur de eerste bom, reservetijd is 14.00 uur
 • donderdag 22 november om 12.00 uur de tweede bom, reservetijd is 14.00 uur

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheid gaat boven alles zo ook bij het ruimen van vliegtuigbommen. We houden hiervoor een zogeheten ‘gevarenzone’ aan. Dit is een zone waarin geen verkeer, mensen of dieren aanwezig mogen zijn. Voor de ruiming van de bommen op 21 en 22 november 2018 hoeven geen bedrijven of woningen te worden geëvacueerd. Ook het verkeer kan op de wegen blijven rijden. Verder zullen fysieke veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de ruimingslocatie. Zo zal een aanzienlijke hoeveelheid zand op de bommen worden aangebracht. Er komt een grondwal om de ruimingslocatie om de effecten van de ruiming (trillingen) te minimaliseren.

Evaluatie

Na iedere ruiming vindt een zorgvuldige evaluatie plaats door de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), het Hoogheemraadschap Rijnland, de politie en gemeente Haarlemmermeer. Het verloop van de ruiming, het effect op de grond en het grondwater, openbare orde en veiligheidsaspecten worden besproken.

Mogelijke schade

We gaan er van uit dat met de kennis en adviezen van experts, die we hebben geraadpleegd, de getroffen maatregelen voldoende zijn om eventuele schade te voorkomen. Het is niet uitgesloten dat er wel een zekere druk of trilling waarneembaar is. Mocht u ondanks de genomen maatregelen toch van mening zijn dat schade aan uw pand is ontstaan als gevolg van de ruiming van de bommen, dan kunt u uw aansprakelijkheidsstelling richten aan gemeente Haarlemmermeer.

Op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/aansprakelijkheid-schade vindt u meer informatie.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager Haarlemmermeer-Zuid,

J.P.J. Bontekoe

 • Brief bommen Green Mountain 16 oktober 2018 (PDF, 88 KB)
 • 31-10-2018: Is aansluiten op het warmtenet goedkoper dan het vervangen van mijn gasketels?

  Ja, voor meer dan de helft van alle panden op Park Rijk is deze vraag inmiddels positief beantwoord. Het tarievenblad van Meer Groene Warmte is beschikbaar. Het is nu mogelijk om kostenvergelijkingen te maken, zodat u een goed gefundeerde keuze kunt maken tussen het vervangen van uw ketels of overstappen op het nieuwe warmtenet.

  Dit voorjaar bleek de uitkomst van de haalbaarheidsstudie van Meer Groene Warmte voor de realisatie van een duurzaam warmtenet voor Park Rijk positief. Er wordt nu hard gewerkt aan het detailontwerp van het netwerk en aan het verkrijgen van de vergunning, de subsidie en draagvlak in de buurt. Wij verwachten in 2019 met de aanleg van het warmtenet te kunnen beginnen en in het stookseizoen van 2019/2020 de eerste panden op Park Rijk te kunnen aansluiten. Voor het stookseizoen van 2018/2019 kunnen wij voorzien in noodoplossingen voor het geval uw ketels toch al eerder aan vervanging toe zijn.

  De restwarmte van grondstoffen en energiebedrijf Meerlanden zal voortaan naast het verwarmen van kassen ook gebruikt worden voor het drogen van regionaal ingezamelde biomassa. De biomassa is een onuitputtelijke bron en bestaat hoofdzakelijk uit resthout dat vrijkomt bij het reguliere snoeien van bomen en struiken en wordt op dit moment veelal gecomposteerd. Na het schoonmaken en drogen kan deze biomassa gebruikt worden als brandstof in een biomassa installatie die voor de warmte in het net zorgt. De aangesloten panden kunnen dan van het aardgas af en worden voortaan duurzaam en goedkoper verwarmd. Dat betekent dus een beter energielabel voor uw pand en een lagere energierekening.

  Wilt u hulp bij het opstellen van een kostenvergelijking of heeft u andere vragen, wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met Mireille Bedeschi op 06 20 14 36 27 of mailen naar mireille.bedeschi@samenwarm.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website www.meergroenewarmte.nl.

  UITNODIGING Duurzame Werklocaties Kick-off – Woensdag 10 oktober

  Graag nodigen we u uit voor de kick-off van Duurzame Werklocaties.

  Op 10 oktober 2018 is de Dag van de Duurzaamheid. Speciaal voor ondernemers en vastgoedeigenaren wordt een bijeenkomst georganiseerd over de verduurzaming van werklocaties. Dat vraagt om een collectieve aanpak. Het betekent een samenwerking tussen ondernemers (-verenigingen), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal het energielabel C hebben. Duurzaamheid leidt tot waardevermeerdering van vastgoed. Het levert leefbare én levensvatbare werklocaties op.

  Naar schatting bij meer dan helft van de kantoren in Haarlemmermeer moeten maatregelen worden genomen. Hoe pak je dat aan? Tijdens de bijeenkomst komen inspirerende voorbeelden en succesvolle cases rondom energie, afval, recycling en omgeving aan bod. Met praktische informatie waarmee ondernemers direct aan de slag kunnen. Stap voor stap, op basis van ervaringen, worden samen concrete resultaten geboekt.

  Gemeente Haarlemmermeer werkt hierin samen met ondernemers. Dit doen we door samen met partners tafels te organiseren die periodiek bij elkaar komen. Er worden inhoudelijke duurzaamheidsprojecten ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd. In eerste instantie ligt de focus op werklocaties met een organisatiegraad, een BIZ of Parkmanagement. De organisatie- en bestuurskracht van de werklocaties wordt optimaal benut om tot invulling en uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen te komen. De setting is informeel en interactief. Met praktische informatie waarmee je direct aan de slag kunt.

  Deze kick-off is een initiatief van BIZ Spoorzicht Nieuw-Vennep, Interglobe Vastgoedmanagement, Tegenstroom, NMCX, SADC, Meerlanden en gemeente Haarlemmermeer.

  Programma:
  08.00
  Ontvangst met netwerkontbijt.

  08.30
  Welkom door moderator IIknur Dönmez, gemeente Haarlemmermeer.

  08.40
  John Nederstigt wethouder Haarlemmermeer.
  Duurzame werklocaties Haarlemmermeer.

  08.50
  Bouwe de Boer kwartiermaker Fossylfrij Fryslân. Fossielvrij ondernemen. Dat kan! Praktische
  voorbeelden van de eerste 100 bedrijven in Fryslân die fossielvrij ondernemen. Inspiratie voor
  ondernemers.

  09.10
  Ton Sels parkmanager BIZ-Vereniging Spoorzicht.
  Het verduurzamen van een werklocatie vraagt om een collectieve aanpak.
  Op Spoorzicht hebben ondernemers laten zien dat dit werkt. Zij delen graag hun ervaringen en
  leerpunten.

  09.25
  Ed Nieuwenhuizen procesbegeleider duurzame werklocaties.
  Kickoff duurzame werklocaties
  Toelichting proces en follow-up >> Concreet aan de slag met 3 thema’s:
  Sessie 1: Energie
  Sessie 2: Afval en recycling
  Sessie 3: Omgeving (groen, water, mobiliteit & leefkwaliteit)

  09.30 Tafelsessies naar keuze in carrouselvorm.

  11.10 Plenaire terugkoppeling met panel met Adam Elzakalai, wethouder Haarlemmermeer.

  11.25 Ilknur Dönmez: Samenvatting + follow up.

  11.30 Einde.

  Locatie
  NH hotel, Kruisweg 495, Hoofddorp.

  Laat ons weten of u komt via deze link. De toegang is gratis.

  Graag tot ziens op 10 oktober!

  Met vriendelijke groet,

  John Nederstigt,
  Wethouder duurzame
  economische ontwikkeling
  en herstructurering bedrijventerreinen

  Adam Elzakalai,
  Wethouder economische zaken

  13-3-2018 Komt u ook? Op 20, 21 en 22 maart 2018 de warmte voelen van Meer Groene Warmte!

  Op dinsdag 20 maart van 17:00 tot 18:00 uur vindt voorlopig de laatste rondleiding plaats bij grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden. Daar kunt u ervaren hoe het verwerkingsproces van lokaal ingezamelde grondstoffen leidt tot de warmte die uw panden straks kan gaan verwarmen. Meldt u nu aan via Mireille.bedeschi@samenwarm.nl of 06 – 20 14 36 27.

  Op woensdag 21 en donderdag 22 maart kunt u ook kennis komen maken met ons van Meer Groene Warmte op de beurs Duurzaam Verwarmd in de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. We hebben daar een eigen stand waarmee we voor het eerst naar een groter publiek naar buiten treden en verzorgen er een lezing op woensdag om 13:00 uur en op donderdag om 15:15 uur. De beurs is gekoppeld aan die van Solar Solutions, dus behalve over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten, kunt u daar ook alles te weten komen over zonne-energie. Check de site, registreer u (gratis met invitatiecode 2018DUURZAAM) en wees van harte welkom bij ons op stand K13.

  Begin april laten we u weten hoe het gaat met de businesscase voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor Park Rijk. De vooruitzichten zijn gunstig: ruim 75% van de leden heeft zich positief geïnteresseerd getoond en een groot deel daarvan heeft ook al de intentieverklaring ondertekend. Komende weken vinden de voorlopig laatste technische inventarisaties plaats. Ook alle aandachtspunten voor de aanleg van het bedachte tracé voor het warmtenet zijn in kaart gebracht en met de belangrijkste stakeholders (zoals de verschillende grondeigenaren) is gesproken.

  Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht via Mireille.bedeschi@samenwarm.nl of telefoon: 06 – 20 14 36 27. Misschien wel tot ziens bij een van onze evenementen op 20, 21 of 22 maart.

  24-1-2018 De opwek van warmte ervaren bij Meerlanden

  (De rondleiding van 25 januari is doorgeschoven naar 15 februari!)

  Het is mooi dat er zoveel belangstelling is voor de mogelijke warmtelevering vanuit afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden! En er is nog ruimte! We komen graag bij u langs om de mogelijkheden en concrete aanpak te inventariseren. Hoe meer panden blijk geven van hun interesse en bereid zijn de intentie uit te spreken om warmte van Meerlanden in plaats van aardgas in te zetten voor verwarming en warmwater, des te eerder er mooie stappen kunnen worden gemaakt in de labels en de verhuurbaarheid. In de tussentijd gaan wij door met het ontwikkelen van het concept ontwerp van het warmtenet en de daarbij horende businesscase, zodat we u eind maart meer zekerheid kunnen geven over het te volgen traject.

  De rondleiding bij Meerlanden om te ervaren hoe duurzame warmte wordt opgewekt is doorgeschoven naar donderdag 15 februari van 16:00 tot 17:00 uur. U bent van harte welkom.

  Meldt u nu aan voor een gesprek en inventarisatie bij u op locatie en/of voor de rondleiding op 15 februari bij Meerlanden via de mail naar mireille.bedeschi@samenwarm.nl of 06 – 20 14 36 27.

  22-12-2017: Een goed voornemen voor 2018

  De mogelijkheid bestaat om uw pand te verwarmen met duurzame warmte van Warmtebedrijf Meer Groene Warmte. Hierdoor kunnen uw cv-ketels op aardgas de deur uit! Dat verlaagt uw energierekening, verhoogt de verhuurbaarheid van uw pand en kost weinig tot geen aanpassing aan de huidige binnen installatie. 

  Op donderdag 25 januari 2018 van 16:00 tot 17:00 uur bent u van harte welkom om te komen kijken bij Meerlanden. Hier kunt u ervaren hoe duurzame warmte wordt geproduceerd en hoe deze duurzame warmte getransporteerd wordt, bijvoorbeeld naar uw pand op Park Rijk. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Laat graag even weten of u komt. Of heeft u liever dat wij gelijk bij u langs komen om de mogelijkheden te inventariseren? Graag aanmelden bij Mireille Bedeschi van Samen Warm via mireille.bedeschi@samenwarm.nl  of 06 – 20 14 36 27.

  30-11-2017: Hoogwaardig Openbaar Vervoer

  Op uitnodiging van het bestuur heeft Jasper Hink, projectleider Infrastructuur bij Vervoerregio Amsterdam, een presentatie gehouden over de toekomstige hoogwaardig openbaar vervoerverbinding, dat onderdeel is van de Schiphol Ring, het project HOV SOOMR: Schiphol Oost – Oude Meer – Schiphol-Rijk. Met de nieuwe verbinding wordt het openbaar vervoer snel, betrouwbaar en bereikbaar.

  In de afgelopen 5 jaar is het openbaar vervoer op diverse plekken versneld en verbeterd, ook zijn verschillende plekken samengebracht door middel van een knooppunt. Momenteel wordt er gewerkt aan de HOV op Schiphol Oost. Er is gesproken over het project HOV SOOMR, het ontbrekende deel op de Schiphol Ring, en het realiseren van Knooppunt Zuid. Op Knooppunt Zuid is het mogelijk om over te stappen op diverse verbindingen richting Schiphol, Hoofddorp, Aalsmeer en Uithoorn.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dhr. Hink via J.hink@vervoerregio.nl of 06 – 319 24 112. Kijk ook eens op onderstaande link voor meer informatie.  

  Meer informatie

  30-11-2017: Meer Groene Warmte

  Op uitnodiging van het bestuur hebben de leden van Coöperatie Park Schiphol-Rijk op de ALV van 23 november een presentatie bijgewoond over het duurzaamheidsproject restwarmte van Afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden: warmte en warm water levering aan de gebouwen op Park Rijk door restwarmte gewonnen uit gft-afval.

  Dit kan eigenaren een betere verhuurbaarheid bieden, maar zorgt ook voor een veiliger en groen warmtesysteem. Het is mogelijk zonder een aanpassing aan de huidige binnen installaties te doen en dit tegen gelijkblijvende of lagere energiekosten.

  Bent u geïnteresseerd in de levering van groene energie? Op donderdag 7 december bent u van 17:00 tot 18:30 uur van harte welkom bij Meerlanden. Graag aanmelden bij Mireille Bedeschi van Samen Warm via mireille.bedeschi@samenwarm.nl of 06 – 20 14 36 27. Bent u verhinderd? U kunt ook een aparte afspraak maken.

 • Meer Groene Warmte voor Park Schiphol-Rijk 231117 (PDF, 10 MB)
 • 13-10-2016: Inspirerend Digital Bizz Trendz Symposium groot succes!

  symposium-header

  Op dinsdag 11 oktober jl. stond Hotel Park Inn by Radisson Amsterdam Airport Schiphol te Park Schiphol-Rijk in het teken van het Symposium Digital Bizz Trendz. Een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Coöperatie Park Schiphol-Rijk.

  Tijdens deze inspirerende middag maakten de gasten kennis met innovatieve ontwikkelingen die impact hebben op het businessmodel, de bedrijfsstrategie en de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties. Immers volgen de ontwikkelingen op het gebied van data en innovatie elkaar in rap tempo op.

  Samenwerking & Kennisdeling
  img_0049-klein1Het Symposium werd geopend door dhr. Adam Elzakalai, wethouder economische zaken, luchthavenzaken, ruimtelijke ordening en sport – gemeente Haarlemmermeer. Dhr. Elzakalai benadrukte het belang van samenwerking binnen de regio en het internationaal vermarkten van de metropoolregio Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer biedt een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Het groene karakter, de nabije ligging van Schiphol Airport en het stadscentrum van Amsterdam worden zeer gewaardeerd. In nauwe samenwerking tussen de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer richt Amsterdam inbusiness zich op acquisitie en relatiebeheer van internationale investeerders in de metropoolregio Amsterdam. Dhr. Mustafa Tanriverdi, Amsterdam inbusiness, director foreign investments en dagvoorzitter van het Symposium, lichtte toe welke belangen Amsterdam inbusiness behartigd en waarvoor bedrijven bij Amsterdam inbusiness terecht kunnen. Voor meer informatie: http://www.iamsterdam.com/en/business

  De Cognitieve Wereld
  img_0055-klein1Het programma werd voortgezet met interessante presentaties. Dhr. Peter Zijlema, Commercieel Directeur, IBM Nederland en dhr. Ronald Velten, Marketing & Communications Director IBM Europe heette de gasten welkom in de Cognitieve Wereld. Veel producten en diensten die we dagelijks gebruiken tonen steeds meer aspecten van kunstmatige intelligentie, gevoed door data. De omvang, variatie en snelheid waarmee data tot ons komt is ongekend. Maar hoe benut je als organisatie data driven capaciteiten en hoe ontwikkel je die verder? IBM lichtte toe waarom cognitieve systemen, zoals IBM Watson, ervoor zorgen dat organisaties in de toekomst heel anders gaan denken, werken en operationeel actief zijn. Tijdens het Symposium werd het belang van het ontleden van “dark data” duidelijk. Door toepassing van de juiste data zijn organisaties in staat de klant nog beter te kennen op basis van gegevens uit het verleden en op basis van het toekomstperspectief. Op die manier kan een optimale “customer journey” gerealiseerd worden, waarbij er contact is met de klant, waar, wanneer en op welke manier dan ook. Voor meer informatie: https://www.ibm.com/cognitive/

  Reality Capture technologie
  img_0066-klein1Nick Lievendag, mede-eigenaar Captain Motion en De 3D Makerij nam de gasten mee in de wereld van 3D technologie. De centrale vraag was: Welke impact heeft 3D technologie op onze toekomst? Reality Capture technologie, zoals 3D scannen, maakt het mogelijk om objecten, personen of omgevingen in drie dimensies vast te leggen. En door middel van bijvoorbeeld Virtual Reality en holografische weergave-technologie kunnen we het resultaat bekijken vanuit elke hoek.

  Nick liet de gasten live ervaren hoe men 3D nu al kan inzetten. Voor meer informatie: http://nicklievendag.com/nl/parkrijk/

  Optimaal belastingvoordeel
  img_0084-klein1Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe innovaties. Dhr. Anko van Ek RA, registeraccountant bij PKF Wallast en lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), legde uit hoe de overheid innovatieve ondernemers fiscaal extra stimuleert om te blijven innoveren en met name om dat in Nederland te blijven doen. Voor meer informatie: http://pkfwallast.nl/nl/

  De reacties vanuit de gasten van het Symposium zijn veruit positief te noemen. Men heeft veel nieuwe inzichten gekregen op allerlei vlakken wat aanzet tot denken en hopelijk leidt tot verdere innovatie op de werkvloer. Het Symposium werd georganiseerd voor alle bedrijven op en rondom Park Schiphol-Rijk en is erop gericht meer betrokkenheid en onderling contact te creëren.

  De Coöperatie houdt u op de hoogte van volgende activiteiten op het Park!

  Coöperatie Park Schiphol-Rijk bedankt alle sprekers!

  parkrijk-logo-water parkinn haarlemmermeer
  amsterdaminbusiness ibm 3d pkf

  25-08-2016:Simplifying Process Improvement: Engage Process

  engage_process 344x155De term lean is booming in alle marktsegmenten en sectoren. Bij lean draait het om effectiviteit en efficiëntie in een flexibele werkomgeving waar de klant centraal staat en geen ruimte is voor verspilling op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd. Engage Process speelt nauwkeurig in op deze managementfilosofie met cloud-based tools om het bespreken, verbeteren en vastleggen van bedrijfsprocessen makkelijker en effectiever te maken.

  Wat is er fijner dan op te starten met een vers kopje koffie en de zonnestralen op je gezicht? Het kan op het splinternieuwe dakterras van Engage Process op Park Schiphol-Rijk. Deze ochtend genieten we niet alleen van het zonnetje, maar ook van het enthousiaste gesprek met Ted Twaalfhoven, directeur Engage Process BV en tevens President van het Nyenrode Lean Kring Committee.

  Engage-uitzicht

  Frisse blik
  “Een frisse blik is in ons vakgebied erg belangrijk. Zoals je zult begrijpen zitten wij eigenlijk de gehele dag achter onze beeldschermen om onze producten verder te ontwikkelen en onze klanten van dienst te zijn. Dan is het prettig zo af en toe even naar buiten te kunnen kijken en ook letterlijk even naar buiten te kunnen stappen. Om processen op een andere manier te zien en vervolgens weer met frisse energie aan de slag te gaan.”, aldus Twaalfhoven.

  Twaalfhoven vervolgt: “Het vinden van een werklocatie met uitzicht was een van onze eisen bij het zoeken naar een nieuw kantoor. Voorheen waren we gevestigd in Hoofddorp, maar we waren toe aan een nieuw kantoorpand, geschikt voor toekomstige groei. Een moderne werkplek met veel lichtinval. Het weidse uitzicht op een mooi groen park en het dakterras gaven uiteindelijk de doorslag. Uiteraard speelde ook de bereikbaarheid een belangrijke rol. We willen snel op de snelweg kunnen zitten. Met een goed aangelegde infrastructuur bij de belangrijkste knooppunten rondom Schiphol lukt dat helemaal. En we hebben ook nog zicht op de Kaagbaan, dat vormt een kleine knipoog naar mijn verleden als Operationeel directeur van Interturbine in Dallas, Texas, USA, specialist in het onderhoud van onderdelen voor vliegtuigmotoren.”

  Verbeteren en vereenvoudigen van processen
  Engage Process is opgericht in 2008. Twaalfhoven werd in 2008 al onderdeel van een “world class manufacturing” team in Dallas en raakte besmet met het processenvirus. “Ik kwam in aanraking met een klein bedrijf dat werkte aan slimme procesgerichte integraties binnen de IT-wereld. Toen is het idee ontstaan om deze IT-gerichte workflow technologie toe te passen op zogenoemde “human centric” organisaties. Organisaties waarbij de kennis en kunde van medewerkers op 1 staan in de processen, welke door automatische functies worden ondersteund. Om weer te komen tot besparing op de facetten kwaliteit, kosten en tijd.”

  Het streven van Engage Process is zowel organisaties die nieuw zijn op het gebied van procesmanagement als lean professionals te helpen om nog effectiever te kunnen werken. Het product Engage Process Suite wordt gebruikt door bedrijven, universiteiten en individuen om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te analyseren en verder te verbeteren. “Onze klanten zijn voornamelijk gemeenten, adviesbureaus, zorginstellingen en IT-bedrijven, in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Alles is gericht op stapsgewijze verbetering van processen en werkwijzen. De cloud-based toolset stelt de gebruiker in staat processen eenvoudig te visualiseren met behulp van iconen. De functionaliteiten van het product bestaan o.a. uit:

  Tekenen van processen: veel mensen kennen de techniek van het plakken van Post-its in verschillende kleuren om processen inzichtelijk te maken. Engage Process Modeler stelt de gebruiker in staat het proces eenvoudig en snel in kaart te brengen door het klikken en slepen van iconen, zelfs het inzichtelijk maken van gelijktijdige activiteiten is mogelijk. Inclusief controle op logica van het proces, waarbij men het proces achteraf eenvoudig kan aanpassen. Door de snelheid van het tekenen van processen is het product ook ideaal om toe te passen in teamworkshops.

  Op verschillende manieren kijken naar processen: blikveld verruimend! Met Engage is het eenvoudig om het proces op verschillende manieren weer te geven. Details zoals in- en output, omschrijvingen en opmerkingen wél laten zien of juist niet. Of duidelijk zichtbaar maken welke processtappen waarde toevoegen en welke niet.

  Moderne uitstraling door de inzet van grafische iconen: de Engage Process Modeler is verre van saai. Herkenbare grafische iconen zorgen ervoor dat iedereen het proces kan begrijpen en ziet wat er gebeurt. Tevens kan de gebruiker eigen iconen importeren. Zelfs de lijnen in de processen hoeven niet zelf getekend te worden. Engage Process Modeler tekent de processtructuur, ook bij veranderingen en wijzigingen in het proces.

  Doorrekenen en de impact zien: Engage Process Modeler beschikt over een uitgebreide rekenmodule om de processen door te rekenen. Hierbij kunnen de bewerkingstijd, doorlooptijd, kosten en andere variabelen worden doorberekend. Eventuele bottlenecks worden helder aangegeven. Ook is het mogelijk om processen te vergelijken en te rapporteren wat de impact van suggesties is.

  Handboek binnen handbereik: goede implementatie van de juiste werkwijze is voor iedere organisatie van belang. Engage Process Suite stelt de gebruiker in staat uitgebreide print-outs, rapporten of digitale handboeken te genereren. Waar ook ter wereld hebben alle medewerkers de juiste documentatie door gekoppelde manuals en werkinstructies.

  Tevens is Engage Process Suite ook geschikt voor brainstormsessies, waarbij input direct kan worden omgezet naar een procesmodel. Deze brainstorm wordt nog aantrekkelijker door de inzet van de bijbehorende mobiele App. De dagstartmodule helpt juist weer om teams gestructureerd met verbeterideeën om te laten gaan en tot resultaten te komen.

  Kortom, het analyseren, verbeteren en communiceren van bedrijfsprocessen wordt overzichtelijk en eenvoudig met de inzet van Engage Process Suite. Op de vraag of Lean bij Engage is doorgevoerd antwoord Twaalfhoven: “Jazeker, met een relatief klein team van 10 personen beheren we alle processen in huis. Klanten kijken soms nog steeds vreemd op als ik zelf de telefoon aanneem en hen vervolgens zelf help bij het oplossen van problemen en het helder maken van onduidelijkheden. Voor ons is dit heel vanzelfsprekend.”

  Voor meer informatie over Engage Process, de bijbehorende producten en services, als ook het aanvragen van een demo, kunt u contact opnemen met:
  Engage Process BV | Boeingavenue 8, 1119 PB Schiphol-Rijk
  T 020 530 72 80 | E office@engageprocess.com | W www.engageprocess.nl

  Engage-schermafbeelding01Engage-schermafbeelding02Engage-schermafbeelding03

  CONTACT

  De panden op Park Rijk zijn veelal ruim opgezet en hierdoor uitermate geschikt voor multi-tentant als ook voor single- tenant toepassingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging van het Park, het is de moeite waard!